Funktionalitet, enkelhet och transparens som tjänst är ledorden!

  • April 22nd, 2019

Christian Wassenius,VD på StepUp

Kunden ska kunna ha tillväxt i fokus och dess affärssystem ska vara en hjälp på vägen. Med RamBase som digital plattform ska kunden kunna frigöra tid och kapital för att kunna ta sin verksamhet framåt.

RamBase– Cloud ERP @ your Service – är en modern och skalbar digital affärsplattform som lämnar legacy ERP-system bakom sig.

Sverige ligger efter i digitaliseringen.

Inlåsningseffekt– man sitter för länge på gamla system och det kostar kunderna mycket mer att ha kvar dessa än att byta till en modernare lösning. Det är dags att lyfta blicken och se att det finns tjänster som är mer funktionella, enkla och transparenta. Digitalisering driver innovation och digitalisering driver innovation.

“Leverantörerna har många gånger fått lära sig av kunderna”

Etablerade aktörer på ERP-marknaden har under flera år tagit ut överpriser. Leverantörerna har många gånger fått lära sig av kunderna hur verksamheten fungerar och utifrån det gjort anpassningar i systemen.

– Det är kunderna som har fått betala för okunskapen och det har förstört förtroendet till leverantörerna. Det har varit omöjligt för kunderna att kunna förutse vad de totala kostnaderna för köp och implementering blir i slutändan.

Kundens behov styr

Business before system, det vill säga att det är verksamheten och dess tillväxt som ska stå i fokus. Systemet ska stödja dig i dina dagliga processer, inte tvärtom.

– Vi på StepUp vill visa att med ett definierat marknadssegment, god branschkunskap och en modern teknisk lösning kan projekten levereras under en bestämd tid och till ett fast pris. Detta minimera risk, ökar transparens, frigör både tid och kapital hos kunderna för arbete med sin kärnverksamhet.

Du som kund köper inte ett system utan en tjänst/abonnemang. Det är som Netflix, fast för affärssystem. Lätt att äga, lätt att kontrollera.

– Vi erbjuder en renodlad SaaS tjänst, Software as a Service, vilket bland annat innebär att alla våra kunder är på samma release – alltid! De behöver inte fundera på att uppgradera sina system, vara ”out of support” eller dylikt. Dyker det upp något nytt är det vår uppgift som leverantör att tillhandahålla den servicen och tjänsten utan att ta extra betalt.

Flexibilitet som ledord

Vanligtvis när man köper eller hyr en licens kan du alltid uppgradera, men du kan aldrig gå ned. Konsekvensen blir att kunderna inte kan vara flexibla i sina behov.

– Hos oss betalar man månadsvis vilket betyder att du kan upp- och nedgradera varje månad, allt utifrån dina behov. De allra flesta har även långa bindningstider, vår är på tre månader.

Transparens i allt

Många av de gamla affärssystemen är alltför komplicerade med många dolda kostnader. Det är dags att lyfta blicken och börja fundera i nya banor.

– Vi på StepUp erbjuder en modern digital plattform som du som kund ska kunna växa tillsammans med på ett enkelt och transparent sätt. En tjänst för idag och i framtiden!

 

Christian Wassenius